donderdag, 18. juli 2013 - 13:30 Update: 03-07-2014 0:54

Minder groepen probleem-jongeren in Utrecht

Minder groepen probleem-jongeren in Utrecht
Utrecht

In de stad Utrecht is het aantal groepen met probleem jongeren in afgelopen half jaar met bij de helft gedaald. Volgens de gemeente zijn er momenteel nog maar 21 overlastgevende groepen actief tegenover 40 het jaar daarvoor.

De groepen zorgen voor hinderlijk en crimineelgedrag en leiders van de groepen worden in de gaten gehouden door speciale rechercheurs. De zogenoemde kopstukken aanpak heeft als resultaat gehad dat het aantal jongeren die bij een groep hoort daalde van 640 jongeren in 2012 naar 288 jongeren dit jaar. 

Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht zegt dat de aanpak zijn vruchten afwerpt en ook het koude voorjaar er toe heeft bijgedragen dat er minder jongeren op straat rondhingen.