'Schooltijden moeten wat meer worden aangepast aan het moderne gezinsleven en er moeten afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers.'