maandag, 15. april 2013 - 16:58 Update: 03-07-2014 0:59

Minister weigert tientallen miljoenen van politievakbonden

Foto van  politie agent miniatuur | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Leusden

De politievakbonden hebben tijdens het landelijk overleg met de werkgever over de komende personele reorganisatie bij de politie en het bijhorende sociaal statuut een vernieuwend voorstel gedaan.

Dat voorstel leidt op korte termijn tot een structurele bezuiniging van tientallen miljoenen euro's per jaar en draagt bij aan het werk van politiecollega's.

De bonden willen de zogenoemde bovenschaligheid terugdringen die in het verleden is ontstaan en gaat ontstaan door de invoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) en de reorganisatie van de Nationale Politie. De ACP is van mening dat de miljoenen euro's kunnen worden gebruikt om honderden politiecollega's binnen de ondersteuning hun baan te laten behouden. Dat komt ten goede van het politiewerk en de veiligheid in de samenleving. De minister en de politietop willen echter, om voor de ACP volstrekt onduidelijke en niet uit te leggen argumenten, niets weten van het voorstel.

Salarisniveau
Het voorstel van de bonden luidt als volgt: bovenschaligheid wegwerken. Er is sprake van bovenschaligheid als een collega een hoger salaris ontvangt dan het salaris dat bij de betreffende functie hoort waarop hij of zij is geplaatst. Een collega heeft bijvoorbeeld een functie op schaal 12, maar wordt betaald op schaal 13. Dat is in veel gevallen ontstaan door reorganisaties. De politievakbonden wilden de afspraak maken dat de werkgever alle politiecollega's waarbij bovenschaligheid ontstaat door het LFNP en de komende reorganisatie zo snel mogelijk een functie aanbiedt op het oude salarisniveau.

De politiecollega's op wie bovengenoemde betrekking heeft, mogen een dergelijk aanbod eenmaal weigeren. Na een tweede weigering krijgen zij te horen dat het salaris na twee jaar in evenwicht wordtgebracht met de functie. Het salaris gaat dan achteruit. Een voor de collega voorkombare achteruitgang in salaris dus. De ACP vindt dat politiecollega's moeten werken op het niveau waarvoor ze worden betaald. Dat willen collega's zelf ook, zo blijkt uit de vele signalen die de ACP heeft ontvangen. Voor oude gevallen wil de ACP een beleid dat collega's stimuleert, bijvoorbeeld door een voorrangsregeling bij sollicitatie. Gezien de komende uitstroom, de nieuwe instroom en de veel hogere salarisschalen bij de inrichting van de ondersteuning van de Nationale Politie, is de bovenschaligheid volgens de ACP in enkele jaren tot een absoluut minimum te beperken. 

Schokkend en onbegrijpelijk
Dat het voorstel van de bonden de politie structureel vele miljoenen euro's oplevert, daarover bestaat geen verschil van mening. "Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat de minister dit voorstel niet accepteert. Hij bezuinigt liever op de ondersteuning en laat zo de banen van honderden collega's verdwijnen. Schokkend en onbegrijpelijk", aldus een woordvoerder van de ACP. 

Provincie:
Tag(s):