donderdag, 17. januari 2013 - 13:23 Update: 03-07-2014 1:04

Nationale hypotheek garantie fors duurder

Nationale hypotheek garantie fors duurder

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2013 fors duurder. Door het groeiend aantal gedwongen verkopen heeft de NHG vorig jaar een record aantal restschulden op zich moeten nemen.

Ondanks de gedaalde huizenprijzen ligt in 2012 het gemiddelde verlies per woning (circa € 34.000) op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit is mede het gevolg van het NHG-beleid waarin bij gedwongen verkoop samen met de geldgevers een onderhandse verkoop wordt bevorderd in plaats van verkoop via de veiling. Doel hiervan is het verhogen van de opbrengst van de woning en daarmee beperking van de restschuld. In 2012 vond nog slechts 13% van de verkopen plaats via de veiling. In 2011 was dat nog 25%. Voor 2013 wordt rekening gehouden met een verdere toename van het aantal verliesdeclaraties en een afname van het aantal nieuwe garanties. Per saldo is de prognose dat, mede door de premieverhoging vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe garanties (van 0,70% naar 0,85%), ook in 2013 sprake zal zijn van een positief resultaat voor het waarborgfonds. Aanspraken op de achtervangfunctie worden niet verwacht.
Categorie: