zaterdag, 26. januari 2013 - 21:18 Update: 03-07-2014 1:05

Nederland en Cuba gaan dialoog aan

Minister Timmermans had vandaag een kennismakingsgesprek met minister Rodriguez van Buitenlandse Zaken van Cuba. Beide ministers spraken af de dialoog aan te gaan over de betrekkingen tussen Nederland en Cuba.

'In het land vinden hervormingen plaats, en ook de EU-Cuba relatie is in beweging. Dat is niet alleen voor Nederland van belang, maar voor de Caribische landen van het Koninkrijk.' 'Over een aantal zaken zijn we het niet eens, maar we willen wel intensievere samenwerking,' aldus minister Timmermans na afloop van het gesprek. 'Zowel de landen van de EU als Cuba hebben baat bij nauwere contacten en samenwerking, ook om het Cubaanse proces van hervormingen aan te moedigen. De komende maanden zal gekeken worden hoe de dialoog en de samenwerking verder vorm te geven', aldus minister Timmermans. Thema's waar Nederland met Cuba op zal willen inzetten, zowel binnen de EU als bilateraal, zijn ondermeer mensenrechten, landbouw, water en cultuur. De ontmoeting tussen beide ministers vond plaats in Santiago de Chile tijdens de top tussen de EU en Latijns-Amerika. Deze top brengt vandaag en morgen alle EU, Latijns-Amerikaanse en Caribische landen bij elkaar en staat in het teken van investeren in duurzame ontwikkeling.
Provincie: