woensdag, 17. juli 2013 - 17:14 Update: 03-07-2014 0:54

Nederland heeft 100 ambulances extra nodig

Foto van ambulances in garage | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Bilthoven

Om goed aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen moeten er in Nederland meer ambulances bijkomen. Dit meldt het RIVM woensdag.

'Ten opzichte van de vorige doorrekening in 2008 zijn nu overdag 90 ambulances meer nodig en 's nachts moeten er 11 ambulances bijkomen', aldus het RIVM.

Bevolkingsgroei en vergrijzing
Er zijn twee oorzaken voor deze toename. Het grootste effect van de toename overdag is het gevolg van verandering in de rekenmodellen die gebruikt worden in de capaciteitsberekeningen.

Daarnaast is de vraag naar ambulancezorg tussen 2008 en 2012 gestegen met gemiddeld 4,3 procent per jaar. Dit komt onder andere door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Bovendien doen mensen eerder en gemakkelijker een beroep op de ambulancezorg.

Berekenen capaciteit
Het RIVM berekent de benodigde capaciteit van de ambulancezorg in Nederland in het zogeheten referentiekader. Hierin wordt het minimum aantal ambulances vastgesteld dat nodig is voor de uitvoering van ambulancezorg.

Het ministerie van VWS, Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars 
Nederland bepalen in overleg welke uitgangspunten en randvoorwaarden hierbij gehanteerd worden. Na doorrekening van de modellen door het RIVM stelt de minister van VWS het referentiekader vast.

Provincie: