maandag, 3. juni 2013 - 10:51 Update: 03-07-2014 0:57

Nederland ondertekent VN-wapenhandelsverdrag

Nederland ondertekent VN-wapenhandelsverdrag
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Nederland zal later vandaag in New York het VN-wapenhandelsverdrag ondertekenen. Dit verdrag reguleert de internationale handel in conventionele wapens en draagt daarmee bij aan een veiliger wereld.

Als 50 landen hun handtekening officieel hebben bekrachtigd treedt het verdrag in werking. ‘Voor de mondiale vrede en veiligheid is het bevorderlijk als wapens niet in verkeerde handen vallen. Dit verdrag is een grote stap in die richting. Nederland zal er alles aan doen het verdrag snel te bekrachtigen', aldus minister Timmermans (Buitenlandse Zaken). ‘Ik hoop dat zo veel mogelijk landen hetzelfde doen. Dat is bovendien ook goed voor concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie. Nederland hanteert al strenge exportcriteria en dat zullen andere landen die toetreden ook moeten gaan doen.’

Het verdrag verbiedt de export van wapens als die ingezet kunnen worden voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, of als de kans groot is dat er mensenrechten mee worden geschonden. Ook verplicht het landen hun wapenexport te controleren en te rapporteren over afgegeven exportvergunningen. Nederland en andere EU-landen houden zich hier overigens al aan, op grond van het Europese wapenexportbeleid.

Nederland speelde in het onderhandelingsproces als vicevoorzitter een actieve rol. Ook draagt Nederland 500.000 euro bij aan een VN-fonds dat ontwikkelingslanden onder meer helpt bij de opzet van een exportcontrolesysteem voor wapens en bij veilige opslag en vernietiging van kleine en lichte wapens.
 

Provincie: