dinsdag, 2. juli 2013 - 11:54 Update: 03-07-2014 0:55

Nederlanders hebben vertrouwen in de wetenschap

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Anders dan tegenwoordig wel wordt beweerd, hebben Nederlanders nog steeds groot vertrouwen in de wetenschap, meer dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, de rechtspraak of de kranten.

Dit concluderen onderzoekers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Rathenau Instituut. Zij legden een enquête over wetenschap en wetenschappers voor aan een representatieve steekproef van 800 Nederlanders.

Aanleiding voor het onderzoek was de groeiende zorg over 'het betwiste gezag' van de wetenschap en een (veronderstelde) daling van het vertrouwen in wetenschap. Die zorg komt voort uit onder meer de verwikkelingen rondom klimaatopwarming, vaccinatie en enkele fraude-affaires. Op basis van het huidige onderzoek concluderen de WRR en het Rathenau Instituut dat er geen reden is aan te nemen dat scepsis over wetenschappelijk onderzoek in specifieke zaken een uiting is van een algemeen gebrek aan vertrouwen ten aanzien van wetenschap.

Categorie:
Tag(s):