donderdag, 21. maart 2013 - 9:13 Update: 03-07-2014 1:01

Nederlandse kennis voor weerbaarheid bij waterrampen

Nederlandse kennis voor weerbaarheid bij waterrampen

Den Haag - De Nederlandse overheid stelt samen met het bedrijfsleven de komende twee jaar 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar om landen te helpen met advies en kennis de gevolgen van waterrampen te beperken.

Dat maakten ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) bekend aan de vooravond van de Wereld Waterdagen. Het geld is bedoeld om samen met de Nederlandse watersector op risicovolle situaties in te spelen door capaciteit beschikbaar te stellen voor snelle missies van experts. In 2050 leven 2 miljard mensen in een gebied kwetsbaar voor overstromingen. In 2025 leeft bijna tweederde van de bevolking in een gebied met waterschaarste. ‘Vooral in ontwikkelingslanden als Birma, Mozambique of Bangladesh zie je hoe de meest kwetsbaren het zwaarst getroffen worden als zich een waterramp voordoet’, stelt minister Ploumen. ‘Die overheden kloppen bij ons aan, want Nederland staat bekend om zijn kennis. Maar ook overheden van rijkere landen, zoals de Verenigde Staten hebben interesse.’ Minister Schultz: 'We merken dat alle landen waar overstromingen zijn direct naar Nederland kijken voor de kennis, maar toch dan met andere landen in zee gaan omdat die ook een budget meenemen om hulp te bieden. Met dit fonds kunnen wij onze kennis sneller inzetten en ook onze bedrijven.' Ploumen: ‘Met dit nieuwe programma snijdt het mes aan twee kanten: we helpen landen snel aan experts die kunnen kijken naar structurele en duurzame oplossingen, met oog voor mens, milieu en economie. En we verbeteren economische kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat zich met advies in de etalage kan zetten. Daar waar nodig met ontwikkelingsgeld en daar waar dat niet hoeft niet'.
Provincie: