maandag, 17. juni 2013 - 8:33 Update: 03-07-2014 0:56

Nederlandse milieubeleid moet op de schop

Foto van milieu | fbf
Foto: fbf
Den Haag

Het Nederlandse milieubeleid moet drastisch op de schop. 'Het is tijd voor een herijking van het Nederlandse milieubeleid'.

Dat stelt het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau heeft in haar rapport 'Wissels omzetten' dat vandaag verschijnt, kritiek op de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijn-maatregelen. Zo vindt men dat Nederland af moet van het stoken van biomassa in oude kolencentrales en dat gekeken moet worden naar nieuwe vormen van duurzame energie-opwekking op de langere termijn.
Ver-van-mijn-bedshow er

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten moeten komen.
Daarnaast streeft het PBL dat overheid, bedrijven en burgers de problemen rond klimaat, biodiversiteit en grondstoffen niet als een ver-van-mijn-bedshow ervaren, maar zelf verantwoordelijkheid willen nemen om de problemen op te lossen.''
In het rapport benadrukt het PBL opnieuw dat de meeste milieudoelstellingen voor 2020 niet gehaald zullen worden.
 

Provincie:
Tag(s):