woensdag, 9. januari 2013 - 19:19 Update: 03-07-2014 1:04

Nieuw Klimaatakkoord Friese gemeenten nodig

Nieuw Klimaatakkoord Friese gemeenten nodig
Foto: Archief FBF.nl

Uit onderzoek van de Friese Milieu Federatie (FMF) blijkt dat de Friese gemeenten wat tandjes bij moeten zetten wat betreft het realiseren van de duurzame energiedoelstellingen.

Om die reden pleit de FMF voor een nieuw Fries Klimaat Akkoord of een ‘Green Deal’ tussen alle Friese gemeenten. In dit akkoord moet staan wat de gezamenlijke Friese ambitie op het vlak van CO2-reductie en duurzame energieopwekking is en de wijze waarop gemeenten dit gaan realiseren. Uit het onderzoek ‘Gemeentelijk beleid, Duurzame energie in kaart gebracht’ blijkt verder dat er bij de Friese gemeenten veelal een gestructureerde en samenhangende aanpak ontbreekt als het gaat om de transitie naar een duurzame samenleving en in het bijzonder een duurzame energievoorziening. Dit uit zich in het ontbreken van voldoende inzicht in de stand van zaken m.b.t. de huidige situatie, een onduidelijke ambitie, geen tussentijdse evaluatie van gevoerd beleid en te weinig middelen.
Provincie: