donderdag, 11. april 2013 - 22:07 Update: 03-07-2014 0:59

Nieuw Sociaal akkoord goed voor Nederland

Nieuw Sociaal akkoord goed voor Nederland
Foto: Archief FBF.nl
Nieuw Sociaal akkoord goed voor Nederland
Foto: Archief FBF.nl
Nieuw Sociaal akkoord goed voor Nederland
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Donderdagavond is er een nieuw sociaal akkoord bereikt.

Het bezuinigingspakket voor 2014 weg en daarmee de nullijn voor de zorg van tafel. Compensatie voor het AOW-gat. De sociale werkvoorziening wordt versterkt in de vorm van 35 werkbedrijven en werkgevers zetten de deur open voor mensen met een beperking. En de hoogte en duur van de WW blijven gelijk.

Het is de FNV gelukt om veel belangrijke punten binnen te halen in het overleg met werkgevers en kabinet. Die conclusie trok Ton Heerts, voorzitter FNV In Beweging, donderdagavond bij de presentatie van het onderhandelingsresultaat voor een sociaal akkoord. “Dit is goed voor het land. Voor werkenden, voor mensen aan het werk willen en mensen die al met pensioen zijn.”

Met dit onderhandelingsresultaat zijn veel bezuinigingen van tafel die werknemers zouden treffen. “Dit resultaat zullen we snel voorleggen aan onze achterban. In een tijd waarin er elke dag honderden werklozen bijkomen hebben werknemers en werkgevers de handen ineen geslagen. Dit is een resultaat waarmee we het vertrouwen van mensen in de economie en in de toekomst kunnen herstellen.”

De inperking van de WW tot één jaar is van de baan: hoogte en duur blijven gelijk. Vanwege de economische crisis blijft de ontslagbescherming tot 2016 ongewijzigd. Daarna komt er een eenvoudiger en eerlijker systeem voor ontslagbescherming, waarbij de preventieve toets blijft bestaan.

Er komt een speciaal crisisteam van de Stichting van de Arbeid dat zoveel mogelijk gaat voorkomen dat mensen werkloos worden.

De Gewoon Goed Werk campagne van de FNV werpt zijn vruchten af. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. Er komt een verbod op nulurencontracten in de zorg en de overheid gaat streng controleren op allerlei schijnconstructies en ontduiking van minimumloon en cao. De Arbeidsinspectie krijgt er hiertoe 35 inspecteurs bij. De FNV zelf gaat een Bureau Handhaving Cao opzetten. Dit gebeurt als onderdeel van de interne vernieuwing. FNV Bouw brengt een belangrijk deel van de middelen in.

Er komen 35 werkbedrijven waarin gemeenten en werkgevers samen meer mensen met een beperking aan het werk gaan helpen. Werkgevers geven de garantie steeds meer mensen aan een baan te helpen, oplopend tot tienduizend mensen per jaar in 2020. Het voorgenomen quotum treedt alsnog in werking als werkgevers zich niet aan deze afspraak houden. Heerts: “De acties van de werknemers in de sociale werkvoorziening hebben effect gehad, lijkt het. Net als andere werknemers kunnen ook zij in de loop van de tijd meer gaan verdienen.”

Er komt een betere overbruggingsregeling voor de AOW. Mensen met een zogenaamd AOW-gat worden gecompenseerd tot 200 procent van het minimumloon per persoon en tot 300 procent voor een gezin.

De FNV vindt nog steeds dat het kabinet teveel bezuinigt, maar met dit akkoord worden veel van de problemen opgelost.

 

Provincie: