woensdag, 1. mei 2013 - 13:10 Update: 03-07-2014 0:58

Nieuwe pachtnormen 2013

Foto van arbeiders landbouw | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Op 1 juli 2013 worden de nieuwe pachtnormen van kracht.

Het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen Universiteit (WUR-LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2013 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Akkerbouw- en grasland
Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In sommige gebieden dalen de prijzen, in andere gebieden stijgen ze. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio. Het veranderpercentage varieert voor bouw- en grasland van min 30% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied tot plus 24% in het Hollands/Utrechts weidegebied. Voor tuinland gaat de hoogst toelaatbare pachtprijs in Westelijk Holland met 12% omlaag en voor de rest van Nederland met 20%.

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgen ten opzichte van vorig jaar met 2%.

Soorten pachtnormen
Er bestaan 2 soorten pachtnormen. Voor contracten die na 1 september 2007 zijn gesloten geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van vóór 1 september 2007 geldt een veranderpercentage. De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjaarsgemiddelde van de opbrengst van het land. Daarmee worden grote prijsschommelingen voorkomen.

In 2007 is de nieuwe berekeningssystematiek ingevoerd in het pachtprijzenbesluit. Sindsdien wordt de stijging van de pachtprijzen niet meer bepaald naar de grondkwaliteit maar is de prijs gebaseerd op wat de grond op kan brengen. Elke regio heeft zijn eigen 'maximale pachtprijs' en een maximaal percentage waarmee de pachtprijs van oudere contracten mag worden verhoogd.

Provincie:
Tag(s):