woensdag, 18. december 2013 - 15:19 Update: 03-07-2014 0:46

Nieuwe voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Foto van euroteken op tegel | Archief EHF
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het kabinet heeft woensdag een brief met nieuwe voorstellen over de hervorming van de fiscale behandeling van pensioenen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit meldt het ministerie van Financiën woensdag.

Het kabinet komt tegemoet aan de bezwaren van in ieder geval de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP op de eerdere pensioenvoorstellen. Het kabinet hoopt dat de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer voortvarend kan worden hervat.

De nieuwe voorstellen zorgen voor de noodzakelijke hervorming van de fiscale pensioenopbouw. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid tot opbouw van een adequaat pensioen behouden. Nu mensen langer werken, kunnen ze ook langer pensioen opbouwen. 

Minder opbouw per jaar
Hierdoor kan de jaarlijkse pensioenopbouw worden verminderd, met lagere premies tot gevolg. Deelnemers krijgen meer vrije bestedingsruimte voor eigen besparingen zoals aflossing op de hypotheek of consumptie. Deze bestedingsimpuls ondersteunt het economisch herstel.

In de nieuwe voorstellen blijft een versobering van de pensioenopbouw het uitgangspunt, maar wordt deze verzacht. Met ingang van 2015 geldt een opbouwpercentage van 1,875% (voor pensioen op basis van middelloon), in plaats van de voorgenomen 1,75%. Hiermee kan in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft zoals in het oorspronkelijke voorstel en in lijn met het Sociaal Akkoord op €100.000. Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bij te sparen uit het nettoloon.