vrijdag, 4. januari 2013 - 10:30 Update: 03-07-2014 1:03

Nog geen verbetering overheidstekort zichtbaar

Nog geen verbetering overheidstekort zichtbaar
Foto: Archief FBF.nl

In de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 kwam het overheidstekort uit op bijna 27 miljard euro. Het tekort stabiliseert zich sinds het tweede kwartaal van 2011. De schuld blijft echter doorgroeien. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS

De overheid geeft nog steeds meer uit dan dat zij ontvangt. De inkomsten en uitgaven van de overheid stonden in de eerste drie kwartalen van 2012 op hetzelfde niveau als in dezelfde kwartalen van 2011. Aan de uitgavenkant valt op dat in de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 een vermindering aan investeringen en loonkosten van 2,5 miljard euro ruimschoots teniet werd gedaan door extra uitgaven aan uitkeringen van bijna 4 miljard euro. Aan de inkomstenkant werd er voor 6,6 miljard euro minder belasting ontvangen, terwijl de premie-inkomsten met 6,0 miljard euro toenamen. Het bruto binnenlands product schommelt al kwartalen achtereen rond de 600 miljard euro. Dit alles resulteert in een stabiel tekort uitgedrukt in percentage van het bbp van tussen de 4,0 en 4,5 procent sinds het tweede kwartaal van 2011. Dit is ruim boven de Europees afgesproken drieprocentnorm.
Categorie: