dinsdag, 22. januari 2013 - 16:56 Update: 03-07-2014 1:04

NS werkt aan alternatief voor Fyra

NS werkt aan alternatief voor Fyra

Nu de internationale Fyra (V250) van Amsterdam naar Brussel voorlopig niet kan rijden, werkt NS met haar partners aan het realiseren van een directe intercityverbinding van de Randstad naar Brussel. Daarmee geeft NS invulling aan de wens van de staatssecretaris om op korte termijn te komen met een plan van aanpak. NS heeft hierbij de steun nodig van andere partijen, zoals ProRail en de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS.

Gedurende de periode dat Fyra niet naar Brussel kan rijden, wil NS haar klanten zo comfortabel en snel mogelijk van en naar België vervoeren. Om dat te bewerkstelligen heeft NS bij infrabeheerder ProRail een rijpad aangevraagd voor een verbinding van de Randstad naar Brussel. ,,Samen met ProRail en Belgische partners wordt rond de klok gewerkt aan het tot stand brengen van deze verbinding", aldus President-directeur Bert Meerstadt. Hij had dinsdag een gesprek met de staatssecretaris. ,,Het was een goed en indringend gesprek met de staatssecretaris. Wij beiden onderschrijven de noodzaak om te komen tot een oplossing’’, aldus Meerstadt. ,,Daarnaast hebben wij Merel van Vroonhoven, lid van de NS-directie, vrijgemaakt voor het leiden van een taskforce die de problemen met de internationale Fyra aanpakt’’, vervolgt Meerstadt. Op de korte termijn kunnen reizigers tussen Nederland en België gebruik maken van Thalys (reizigers van Fyra worden zoveel mogelijk omgeboekt) en de verbinding via Roosendaal, vanwaar de door NMBS reeds in frequentie verdubbelde stoptreinen van Roosendaal naar België rijdt. Roosendaal is vanuit de Randstad en het zuiden van Nederland twee keer per uur bereikbaar met een rechtstreekse Intercity.
Provincie: