vrijdag, 12. april 2013 - 9:00 Update: 03-07-2014 0:59

Nullijn in onderwijs van de baan

Foto van leraar voor schoolbord
Foto: Archief FBF.nl
Nullijn in onderwijs van de baan
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

In het sociaal akkoord is de nullijn voor onderwijspersoneel voorlopig verdwenen. Daarmee maken de sociale partners de weg vrij voor serieuze cao-onderhandelingen. 'Het akkoord gunt ons de ruimte die we nodig hebben om de onderwijsarbeidsmarkt weer een beetje in beweging te krijgen,' aldus vice-voorzitter Ben Hoogenboom van de Algemene Onderwijsbond.

In het donderdag 11 april gesloten sociaal akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014 opgeschort, zo staat te lezen in de tekst. 'Sociale partners gaan ervan uit dat realisatie van hun afspraken en voorstellen zal leiden tot sociaal én economisch herstel, en tot herstel van vertrouwen van consumenten en producenten, van werkenden en ondernemers. Naar hun oordeel zullen de door het kabinet in februari jl. gepresenteerde maatregelen met betrekking tot het overheidsbudget 2014 ter grootte van € 4,3 miljard (waaronder de nullijn voor de overheidssector en de zorg, de voortgezette crisisheffing voor werkgevers en de temporisering van de publieke uitgaven voor infrastructuur) het noodzakelijk herstel nu juist in de weg staan, en schade berokkenen voor de economie.'

 De vicevoorzitter van de AOb plaatst nog wel een kanttekening bij een opmerking van premier Rutte. 'Hij houdt een slag om de arm als het gaat om het opschorten van het bezuinigingsproces. Ik mag toch hopen dat hij een akkoord tussen de werkgevers en werknemers respecteert en onder meer de nullijn voor 2014 laat varen. Het zou moeilijk te verteren zijn als de vreugde over dit akkoord na een paar maanden weer moet plaatsmaken voor het zuur waarvan we al een paar jaar genoeg hebben.'

 

Provincie:
Tag(s):