zaterdag, 16. november 2013 - 13:25 Update: 03-07-2014 0:48

OM vraagt extra aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik.

Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Foto van konijn kind kindermishandeling | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Officieren van justitie die voor de klas staan, een procureur-generaal die ‘buddy' is bij de Kindertelefoon en chatsessies op Twitter en Facebook; op onder meer deze manieren vraagt het Openbaar Ministerie in de week van 18 november extra aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik.

Het OM organiseert deze activiteiten in het kader van de Week van Kinderen Veilig (18 tot en met 23 november 2013). Elk mishandeld kind is er één te veel. Toch worden er jaarlijks in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat betekent dat gemiddeld in elke Nederlandse schoolklas één mishandeld kind zit. Het kan daarbij gaan om emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van huiselijk geweld. Ook vechtscheidingen brengen kinderen dusdanig uit balans dat je kunt spreken van emotionele verwaarlozing. Om kindermishandeling te stoppen, is de hulp en inzet van zoveel mogelijk mensen nodig. "Het is de plicht van elke burger om kinderen uit alle macht te beschermen", aldus procureur-generaal Annemarie Penn-te Strake. Maar beschermen begint met signaleren en die signalen delen. Daarom heeft de Week van Kinderen Veilig als thema: ‘Kindermishandeling, praat erover'. Dat geldt niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen en jongeren onderling. Vandaar dat het OM het onderwerp bij hen onder de aandacht brengt. Naast een grotere alertheid streeft het OM naar snelle en samenhangende actie rond kindermishandeling door zorgverstrekkers, politie en OM. In Friesland experimenteert het Multidisciplinaire Centrum Kindermishandeling (MDC-K) hiermee. Daarin werkt het OM samen met de politie, het Medisch Centrum Leeuwarden, GGZ Friesland, Bureau Jeugdzorg en Fier Fryslan. Het MDC-K organiseert op 19 november een mini-symposium, onder meer over de vraag of het lukt om meer snelheid in de ‘keten' te brengen. De Week van Kinderen Veilig wordt georganiseerd door de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Het OM is een van deelnemende partners in deze taskforce. Meer informatie over de taskforce en de Week van Kinderen Veilig is te vinden op: www.weekvankinderenveilig.nl/activiteiten. Op 18 november overhandigt de vice-voorzitter van de taskforce, procureur-generaal Annemarie Penn-te Strake, een voortgangsrapport over het Actieplan Kinderen Veilig 2012-2016 aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Provincie: