dinsdag, 26. februari 2013 - 10:17 Update: 03-07-2014 1:02

OM:geen strafrechtelijk onderzoek naar Moszkowicz

OM:geen strafrechtelijk onderzoek naar Moszkowicz
Foto: Archief FBF.nl

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie (OM) start geen strafrechtelijk onderzoek naar advocaat A.M. Moszkowicz.

Tegen de advocaat werd aangifte gedaan van verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Daarnaast meldde de Belastingdienst bij het OM onregelmatigheden in de administratie van de heer Moszkowicz. Het instellen van een strafrechtelijk onderzoek in situaties als deze, zal een intensieve schending van het, in beginsel vertrouwelijke, verkeer tussen de advocaat en een groot aantal cliënten met zich meebrengen. In zijn algemeen is dan terughoudend optreden gepast. Nu de heer Moszkowicz en de Belastingdienst omtrent de onregelmatigheden tot een schikking zijn gekomen en het betreffende handelen van de heer Moszkowicz via een tuchtrechtelijke procedure aan de orde is gesteld, is hiermee voor het OM sprake van een passende en adequate afdoening. Het OM vindt daarom het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek niet opportuun. Ook naar aanleiding van de aangifte zal geen strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld. Volgens het OM kan het geschil tussen de advocaat en zijn voormalige cliënt die aangifte deed, buiten het strafrecht om worden afgewikkeld. De onenigheid tussen beide partijen over urenspecificaties en in rekening gebrachte bedragen kan als civiel geschil worden afgehandeld. Bovendien is de klacht van aangever bij de tuchtrechtelijke procedure reeds aan de orde geweest. Daarnaast is het OM van mening dat dit conflict tussen de advocaat en zijn voormalige cliënt bewijsrechtelijke problemen oplevert.
Provincie: