vrijdag, 17. mei 2013 - 11:25 Update: 03-07-2014 0:58

Omzet chemische industrie krimpt in eerste kwartaal

Foto van fabriek
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

De omzet in de chemische industrie is in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2012. Ook de productie nam af. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2012 betaalden afnemers ongeveer evenveel voor de producten uit deze branche. De verwachtingen in de chemische industrie zijn minder pessimistisch dan die in de industrie als geheel.

De omzet in de chemische industrie is in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2012. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland ontliepen elkaar niet veel; in het binnenland ging het relatief iets beter dan op de buitenlandse markt. De omzet neemt sinds het tweede kwartaal 2012 af, al was 2012 vergeleken met de jaren ervoor een goed jaar voor de chemische industrie.

De omzetcijfers van de chemische industrie laten een sterkere daling zien dan de omzetcijfers over de gehele industrie. In het eerste kwartaal 2013 nam de omzet binnen de totale industrie af met ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De prijzen in de chemische industrie waren in het eerste kwartaal vrijwel gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2012. Voor het eerst in drie jaar tijd was er op de binnenlandse markt zelfs sprake van een lichte daling van de prijzen.

 

Categorie: