zaterdag, 23. maart 2013 - 20:22 Update: 03-07-2014 1:00

Onafhankelijk onderzoek naar extra gaswinning Waddenzee

Archief EHF
Foto: Archief EHF

Ameland - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag extra gas gaan winnen uit de Waddenzee. Het ministerie van Economische Zaken bij monde van minister Kamp heeft daar zaterdag definitief mee ingestemd.

Natuurmonumenten vindt dat extra gaswinning, waarvoor de NAM bij het ministerie van Economische Zaken een vergunning aanvroeg, goed moet worden gemonitord. De winning mag niet ten koste gaan van de natuurwaarden van de Waddenzee. Natuurmonumenten volgt de ontwikkelingen van mogelijke wadbodemdaling door de extra gaswinning daarom kritisch. Als uit metingen en onafhankelijk onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk een daling van de wadbodem optreedt, dan moet de winning direct gestaakt worden. Voor Natuurmonumenten is de Waddenzee primair een natuurgebied, van internationaal belang en met internationale status. De wadplaten zijn van belang voor honderduizenden trekvogels, zoals de kanoet, de bonte strandloper en de drieteenstrandloper. De bijzondere kanoet legt een afstand af van 4000 km om te kunnen foerageren in de Waddenzee voordat hij naar noordelijkere gebieden afreist om te broeden. Natuurmonumenten roept al enige tijd om goed beheer van de Waddenzee. Het gaat namelijk niet goed met het gebied, dat sinds 2009 op de Unesco Werelderfgoedlijst staat.

Provincie: