woensdag, 17. juli 2013 - 8:26 Update: 03-07-2014 0:54

Onderwijsinspectie gaat streng controleren op 1040-urennorm

Foto van leraar | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Middelbare scholen zijn niet van plan mee te werken aan de 1040-urennorm die na de grote vakantie in gaat.

Dat komt omdat geen enkele school hieraan kan voldoen. De  scholen laten weten dat zij eenvoudigweg niet genoeg geld krijgen om dat aantal uren kwalitatief goed onderwijs te bieden. Het voortgezet onderwijs is woest dat staatssecretaris Dekker desondanks toch wil vasthouden aan die uren, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag.

De scholen waren op de hoogte van de invoering van de 1040-urennorm, maar ze gingen ervan uit dat de onderwijsinspectie niet streng zou handhaven. Inmiddels hebben de scholen een brief van de staatssecretaris gekregen waaruit blijkt dat de inspectie vanaf 1 augustus wel degelijk gaat kijken of scholen zich aan de 1040-urennorm houden. Voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter zegt hierover in de krant: "Als de onderwijsinspectie boetes oplegt aan scholen die niet voldoen aan de urennorm, dan betalen we die met zijn allen."

Slagter zegt dat de scholen nogal zijn overvallen door de brief, die pas kwam toen de schoolvakanties al waren ingegaan. In de krant zegt hij: "De roosters zijn al gemaakt, de begroting voor komend jaar is opgesteld. Niemand heeft rekening gehouden met die 1040 uur in het rooster. Dat kunnen ze ook niet, want daar hebben ze gewoonweg het geld niet voor. Het is een klap in ons gezicht dat dit er zo is doorgedrukt."

Ook het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, is tegen nieuwe urennorm. Voorzitter Remco Barendregt tegen het AD: ' We ondersteunen de boycot van de VO-raad van harte. Scholen hebben nu al moeite om de 1000 uur in te vullen en we horen al dat leerlingen last hebben van 'ophokuren', loze uren die leerlingen in lokalen doorbrengen. Laat staan als ze nog eens 40 uur extra op school moeten zijn.'

Volgens de VO-Raad is de beste oplossing dat de Inspectie van het Onderwijs de 1040 uur niet gaat handhaven. ,,Er is in het regeerakkoord en in de Tweede Kamer alweer gepleit voor modernisering van de tijden, dus de 1040-urennorm zou je los kunnen laten'', aldus Slagter.

Provincie: