zondag, 24. november 2013 - 20:24 Update: 03-07-2014 0:48

Onjuiste verkeers-groeicijfers gebruikt bij aanleg snelwegen

Foto van auto's op snelweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het besluit of er wel of niet moet worden overgegaan tot de aanleg van een snelweg wordt vaak genomen op basis van onjuiste cijfers.

Bij het nemen van zo'n besluit gaat men veelal uit van een onrealistische verkeersgroei. Dat schrijft het onderzoek- en adviesbureau CEDelft in een rapport dat in opdracht van Milieudefensie, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland werd gemaakt. De onderzoekers stellen dat de noodzaak en de baten van nieuwe snelwegen te gunstig wordt voorgesteld en er worden ook verkeerde prioriteiten gesteld. Dit melden verschillende media zondag.

Uit het onderzoek naar nieuwe snelwegen en het verkeer blijkt dat er veel minder auto's  op de snelwegen rijden dan waarvan in de gebruikte toekomstscenario's wordt uitgegaan. De groei van het verkeer is namelijk al ruim voor de aanvang van de economische crisis sterk afgevlakt. Daarom hebben de natuur- en milieuorganisaties aan minister Schultz (Verkeer) en de Tweede Kamer gevraagd om de besluiten over de snelwegen te herzien. Maandag wordt er in de Tweede Kamer over gedebatteerd. GroenLInks zal dan vragen stellen naar aanleiding van het onderzoek. De partij vindt dat de minister nog eens moet bekijken of haar asfaltplannen wel nodig zijn. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongerenin de media: 'We moeten niet bouwen voor de leegstand, alleen om wegwerkers aan het werk te houden of vanwege de verkiezingsbeloften van de minister.'

Schultz bestrijdt de kritiek. Sinds 2011 hanteert haar ministerie een scenario met een laag en een hoog groeiscenario. Alle projecten, ook die van voor 2011, blijven binnen die bandbreedte, laat een woordvoerster weten.