donderdag, 24. januari 2013 - 13:40 Update: 03-07-2014 1:05

Onopgeloste moorden en overvallen stapelen zich op

Onopgeloste moorden en overvallen stapelen zich op

Moord, doodslag en overvallen zorgden het afgelopen jaar voor opschudding in de relatief veilige Zeeuwse samenleving. Politie en justitie hadden hun handen vol aan de criminaliteit. Veel zaken konden worden opgelost en kwamen tot een afwikkeling voor de rechtbank. Maar lang niet alles.

Een aantal kwesties vergt nog nader onderzoek en is noodgedwongen over de jaarwisseling heen getild. In sommige spraakmakende zaken loopt het spoor dood en ontspringen de daders vooralsnog de dans. [b]Moord, Michaël ten Napel[/b] Woensdagochtend 4 juli rond half twaalf wordt in een sloot aan de Ka­pittelstraat in Westdorpe het ont­zielde lichaam van de 30-jarige Mi­chaël ten Napel gevonden. Op 23 augustus wordt een inval gedaan in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Axel. Het huis is van een bekende van het slachtoffer, daar is hij voor het laatst gezien. Op 15 oktober wordt in de Europa­laan in Sas van Gent een 41-jarige man aangehouden wegens mogelij­ke betrokkenheid bij de dood van Ten Napel. De verdachte wordt 21 december vrijgelaten. Het Open­baar Ministerie heeft onvoldoende bewijs om hem langer vast te hou­den. Het onderzoek ‘verloopt een beetje moeizaam’, zegt OM-woord­voerder Martine Pilaar daar nu over. „De zaak is magertjes.” Zo­wel OM als politie beschouwen de Sassenaar evenwel nog steeds als de belangrijkste verdachte in deze zaak. „De feiten en omstandighe­den wijzen het meest in zijn rich­ting”, aldus politiewoordvoerder Alwin Don. [b]Henry Meye[/b] Daarmee dreigt deze zaak de zelfde kant op te gaan als de moord op de 55-jarige Henry Meye op 8 juni 2011 in Sint-Maar­tensdijk. Twee verdachten die 20 januari 2012 werden aangehouden werden een maand later wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Pilaar: „We hebben nog wel wat aanknopingspunten, maar die zijn niet dusdanig dat we daar veel mee kunnen. Dit onderzoek staat nu in de sluimerstand.” Andere onopgeloste moorden in Zeeland: Ilonka Toth (2008, Vlis­singen) en Nermin Kutlu (2006, Terneuzen). [b]Moord, John Smidt[/b] In de nacht van 22 op 23 okto­ber raken omwonenden van de Eisenhowerlaan in Axel ge­alarmeerd door onophoudelijk blaffen uit de richting van de hon­denuitlaatplaats. Wanneer ze gaan kijken, vinden ze ook een pet, hon­denriem en een plas bloed. De buurtbewoners herkennen de pet en hondje als die van hun 86-jari­ge buurtgenoot John Smidt. Die zelfde ochtend wordt hij gevon­den, 10 kilometer verderop in een sloot langs de Vissersverkorting na­bij Westdorpe. Hij is doodgesto­ken. Nog die zelfde week worden in de gemeente Terneuzen twee ver­dachten aangehouden. De 36-jari­ge hoofdverdachte bekent een maand later zijn betrokkenheid bij de moord. Ook zijn 31-jarige moge­lijke handlanger zit nog steeds vast. Een derde verdachte die eind november werd aangehouden, een 57- jarige Axelaar, werd een maand later weer vrijgelaten. Hij is nog wel steeds verdachte, aldus OM-woorvoerder Pilaar. De zaak komt 4 februari pro for­ma voor de rechtbank. Die zitting wordt gebruikt om kort uit de doe­ken te doen hoe het strafrechtelijk onderzoek loopt en er zal om ver­lenging van de voorlopige hechte­nis van de twee verdachten wor­den gevraagd. [b]Chinese restaurants[/b] Zes keer waren Chinese res­taurants op Walcheren het doelwit van overval­lers. De eerste (20 februari) en te­vens laatste (30 december) roof in die reeks vond plaats in de uitspan­ning aan de Visserstraat in Vlissin­gen. Net als bij de vier andere over­vallen op restaurants in Oost- Sou­burg (1 maart, Oranjeplein), Mid­delburg (5 maart, Varkensmarkt), Koudekerke (18 maart, Schutte­straat) en Middelburg ( 15 novem­ber, Zacharias Jansestraat) dwon­gen de daders het personeel met een vuurwapen de kassa te legen. „Gevoelsmatig lijkt het er op dat die zaken verband houden met el­kaar”, zegt politiewoordvoerder Al­win Don. In alle gevallen zochten de overvallers de restaurants tegen sluitingstijd op. „Maar helemaal ze­ker weet je dat pas achteraf, wan­neer je ze oplost. Het onderzoek loopt nog volop. We hopen echt wel dat we die zaken kunnen op­lossen.” Waar het onderzoek zich momen­teel op richt en of de recherche mogelijke verdachten op het oog heeft, is informatie die Don in dit stadium liever nog niet prijs geeft. Wel benadrukt hij dat de recher­che, naarmate de tijd vordert, steeds afhankelijker wordt van in­formatie van oplettende burgers. De restauranthouders worden on­dertussen door de wijkagent bij de hand genomen met tips om de kans op een overval zo veel moge­lijk te verkleinen. „ Dat ze er geen vast ritueel op moeten nahouden met het wegbrengen van het geld bijvoorbeeld. Of dat ze de deur op slot doen als er bijna geen klanten meer binnen zijn.” [b]Woningovervallen[/b] Verschillende keren drongen overvallers woningen bin­nen om veelal oudere be­woners tot hun slachtoffer te ma­ken. Een 75-jarige bewoner van de Stationsweg in Heinkenszand raakte licht gewond aan zijn hoofd toen hij op 17 mei werd overmees­terd. Precies een maand later was het raak op de Cornelisweg in Goes. Twee overvallers drongen de woning binnen en sloten de man des huizes op. Het slachtoffer raakte daarbij licht gewond en wist zich pas de volgende ochtend te bevrijden. Op 23 september was zijn woning andermaal het doel­wit, dit keer van vier overvallers. Alert na de vorige ervaring wist hij de daders te verjagen. Bruut waren eveneens de overval­len op een huis aan het Nobel­plein in Nieuw-Namen (27 juni), waarbij de bewoner geboeid werd achtergelaten, en de overval in de woning van een 86- jarige vrouw aan de Vlissingse Willem Kloo­slaan (14 december). In al die ge­vallen loopt het onderzoek nog door, aldus Don, al moet hij erken­nen dat er niet echt veel schot in zit. Dat geldt ook voor de mislukte overval op de supermarkt van de Zoutelandse camping Weltevre­den (14 september). Drie jonge­mannen gingen er na een worste­ling met de eigenaar vandoor. Een 16- jarige verdachte die een maand later werd aangehouden, bleek een waterdicht alibi te hebben. Prijs lijkt de politie wel te hebben met de aanhouding van een twee­de verdachte op 11 januari van de gewapende overval van een sport­handel die is ondergebracht in een woning aan de Vlissingse Van Karnebeekstraat (16 september). De daders deden zich aanvankelijk voor als klant. Ze gingen er van­door met geld en trainingspakken. Ze zitten in hechtenis in afwach­ting van behandeling van de zaak door de rechtbank. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkelingen steeg het aantal­overvallen in Zeeland vorig jaar tot 41 in totaal. Opvallend is dat de daders een duidelijke voorkeur hebben voor Walcheren (19 keer) en Zeeuws-Vlaanderen (13 keer). Schouwen-Duiveland bleef als eni­ge regio verschoond van deze prak­tijken, zo kan worden afgeleid uit de cijfers van de politie. Opvallend is ook dat de meeste overvallers nog vrij rondlopen. Twintig ver­dachten werden in de kraag gegre­pen, voor hun betrokkenheid bij elf zaken.
Provincie: