maandag, 25. maart 2013 - 18:28 Update: 03-07-2014 1:01

Ontslaggolf in Utrechts welzijnswerk

Ontslaggolf in Utrechts welzijnswerk

Utrecht - Honderden Utrechtse welzijnswerkers dreigen de komende tijd hun baan te verliezen als gevolg van aanbestedingen en bezuinigingen.

De welzijnswerkers willen dat de gemeente Utrecht deze onfatsoenlijke gang van zaken een halt toeroept. Zij hebben samen met Abvakabo FNV het Actiecomité Welzijn opgericht. Vorig jaar is de gemeente Utrecht begonnen met het aanbesteden van het welzijnswerk in het kader van ‘Vernieuwend welzijn’. De organisaties die de aanbestedingen winnen, zouden het werk en het personeel moeten overnemen van de organisaties die het werk eerder uitvoerden. Daar komt in de praktijk weinig van terecht. Ook blijkt dat de aanbestedingen gepaard gaan met fikse bezuinigingen. In Utrecht Noordoost en Overvecht kreeg welzijnsorganisatie Careyn subsidie gegund voor het project ‘sociaal makelaar’. Dat werk wordt nu uitgevoerd door medewerkers van Cumulus Welzijn. Zij worden allemaal ontslagen en mogen vervolgens bij Careyn solliciteren op slechts enkele tijdelijke banen van 1 jaar. Stichting Stade, de partij die onder meer het maatschappelijk werk gaat uitvoeren, meldt dat zij na overname van het personeel meteen moet reorganiseren. In totaal staan er zo’n 400 welzijnsbanen op de tocht in Utrecht. Medewerkers van de Utrechtse wijkwelzijnsorganisaties Cumulus Welzijn, Doenja dienstverlening en Portes hebben samen met Abvakabo FNV een Actiecomité Welzijn opgericht. Het Actiecomité wil dat gedwongen ontslagen van de baan gaan. Als de gemeente Utrecht daar geen stokje voor steekt, dan vallen vele kwetsbare ouderen, jongeren en gezinnen die baat hebben bij welzijnswerk genadeloos buiten de boot. Het Actiecomité heeft de Raadscommissie Mens en Samenleving een brief over dit onderwerp gestuurd. Op 26 maart is er een Raadsinformatieavond waarin die wordt besproken.
Provincie: