donderdag, 16. mei 2013 - 22:16 Update: 03-07-2014 0:58

Ook Amsterdam schaliegasvrij

Ook Amsterdam schaliegasvrij
Foto: Archief FBF.nl
Ook Amsterdam schaliegasvrij
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft zich donderdagavond schaliegasvrij verklaard. Hiermee is de hoofdstad de 45e schaliegasvrije gemeente in Nederland.

“Dit is de zoveelste klap in het gezicht van de schaliegasindustrie,” zegt Geert Ritsema van Milieudefensie. “Er is in ons land steeds minder draagvlak voor het winnen van schaliegas. Nederland kiest voor schone energie.”
Donderdagavond stemde een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad in met een motie van de Partij voor de Dieren. Deze motie verzoekt het college van B&W de gemeente Amsterdam 'tot nader order' uit te roepen tot schaliegasvrije gemeente en niet mee te werken aan het verlenen van vergunningen voor (proef)boringen. De motie stelt verder dat 'schaliegasboringen een hindernis vormen voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare energie'. Bovendien wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken momenteel uitvoert naar de risico's van schaliegasboringen in twijfel getrokken.

Naast Amsterdam hebben, behalve veel kleinere gemeenten in vooral Brabant, Gelderland en Utrecht, ook andere grotere steden als Arnhem, Lelystad en Utrecht zich inmiddels schaliegasvrij verklaard. Ritsema: “Deze uitspraak van de Amsterdamse gemeenteraad laat zien dat er in Nederland steeds minder draagvlak is voor het winnen van schaliegas. Het lokale verzet van burgers en gemeenten is groot. Logisch, want mocht er ooit naar schaliegas geboord gaan worden, dan zitten gemeenten en burgers met de overlast en lopen zij de risico's.”

 

Provincie:
Tag(s):