zaterdag, 29. juni 2013 - 10:38 Update: 03-07-2014 0:55

Ook laatste prostitutieboot Utrecht krijgt geen vergunningen meer

Ook laatste prostitutieboot Utrecht krijgt geen vergunningen meer
Foto: Archief FBF.nl
Ook laatste prostitutieboot Utrecht krijgt geen vergunningen meer
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

In Utrecht moeten raamprostituees de mogelijkheid hebben veilig en zonder dwang te kunnen werken.

De gemeente, politie, Openbaar Ministerie en de belastingdienst werken nauw samen om mensenhandel in de raamprostitutie tegen te gaan. Direct gevolg hiervan is dat van vier exploitanten de vergunning is ingetrokken.

Vrijdag heeft de gemeente aan de laatst overgebleven exploitant van raamprostitutie aan het Zandpad en de Hardebollenstraat het voornemen bekend gemaakt om zijn lopende vergunningen in te trekken en de aanvragen voor verlenging te weigeren. Aanleiding is informatie van de politie met aanwijzingen van betrokkenheid bij mensenhandel, slecht toezicht, verstoring van de openbare orde en slecht levensgedrag. Later in de maand juli neemt de gemeente een definitief besluit.

De locatie aan het Zandpad betreft 98 werkruimten. Hier wordt in een dag – en een nachtshift gewerkt. De Hardebollenstraat heeft 17 werkruimten. De gemeente zorgt voor voorlichting en hulpverlening aan de betrokken vrouwen.

Rol exploitanten
De exploitanten van raamprostitutie spelen een essentiële rol als verhuurder van werkruimten aan prostituees. Zij hebben op grond van hun vergunning de verplichting een bijdrage te leveren aan het tegengaan van mensenhandel en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor de prostituee.

Utrechts barrièremodel 
Om mensenhandel in de raamprostitutie tegen te gaan, is de samenwerking met partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst in 2010 aanzienlijk versterkt. De gemeentelijke verordening (APV) is aangescherpt en er is een Handhavingsstrategie Seksinrichtingen vastgesteld. Inmiddels zijn er meerdere strafzaken geweest waarin daders zijn veroordeeld wegens mensenhandel op het Zandpad.  Informatie uit deze, maar ook andere onderzoeken wordt gebruikt om partners, waaronder de gemeente, te informeren, zodat deze waar nodig kunnen overgaan tot maatregelen. Dit alles om barrières op te werpen tegen mensenhandel.

Toekomst raamprostitutie
De gemeente bezint zich – los van het voorgenomen besluit - samen met OM en politie op de toekomst van de raamprostitutie in de stad. Ook heeft de gemeente lokale en landelijke deskundigen op het vlak van (raam)prostitutie en mensenhandel gevraagd mee te denken. Doel daarvan is op korte termijn te kunnen komen tot exploitatie van raamprostitutie zonder dwang en misstanden. Gekeken gaat worden naar aanvullende mogelijkheden op het gebied van vergunningverlening, eisen aan de ondernemers en medezeggenschap van de vrouwen.

Provincie: