maandag, 25. maart 2013 - 18:10 Update: 03-07-2014 1:00

Opening fietstransferium in Middelburg

Opening fietstransferium in Middelburg

Middelburg - Op woensdag 27 maart 2013 openen Provincie Zeeland en gemeente Middelburg een fietstransferium op het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg in Middelburg.

Gedeputeerde Van Beveren en Wethouder Simons verrichten om 13.30 uur een starthandeling, waarna het transferium officieel in gebruik wordt genomen. Het transferium is een afsluitbare fietsenstalling. Ambtenaren van de Provincie Zeeland die hun auto op het parkeerterrein zetten, kunnen vanaf het parkeerterrein met de fiets naar hun werkplek op de Abdij rijden. De vraag naar een fietsoverstappunt is mede ontstaan door de verhuizing van provincieambtenaren van het Groene Woud naar het Abdijcomplex. Hierdoor vervielen flink wat parkeerplaatsen. Een parkeerplek gecombineerd met een fietsenstalling biedt hiervoor een oplossing. [b]Opmaat naar cycle hub in Ramsburg [/b] Het transferium is de opmaat naar een uitgebreide fietsvoorziening (cycle hub) in Ramsburg, een gebied dat na de aanleg van de N57 een belangrijke entree naar het centrum is geworden. Forenzen en toeristen kunnen bij de cycle hub overstappen van auto op fiets. Daarnaast komen er andere diensten, zoals verhuur van fietsen, een fietsenmaker, horeca en informatie over fietstochten. Gemeente en Provincie willen de cycle hub begin 2014 openen. De cycle hub komt in de voormalige garage van de gemeentereiniging aan de Stadsambachtsweg 6. Dit gebouw grenst direct aan het parkeerterrein Oude Veerseweg. [b]Bike Friendly Cities [/b] Middelburg neemt deel aan het Europese project Bike Friendly Cities. Dit samenwerkingsproject heeft als doel om de deelnemende steden fietsvriendelijker te maken en het gebruik van de fiets te stimuleren. Een van de deelprojecten binnen Bike Friendly Cities is het project cycle hub, waarin Provincie en gemeente samenwerken. De doelstelling van dit project is het realiseren van een fietscentrum ter hoogte van een (auto)parkeerterrein waar goed kan worden overgestapt op de fiets.

Provincie: