vrijdag, 28. juni 2013 - 11:00 Update: 03-07-2014 0:55

Opleiding voor bevingsbestendig (ver)bouwen

Opleiding voor bevingsbestendig (ver)bouwen
Foto: Archief FBF.nl
Opleiding voor bevingsbestendig (ver)bouwen
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

Het Alfa-college en NAM oriënteren zich samen op een nieuwe onderwijsspecialisatie voor bevingsbestendig (ver)bouwen.

Beide partijen willen de komende maanden met het technisch bedrijfsleven en het hbo onderzoeken hoe zij dit onderwijs het beste kunnen inrichten. Mogelijk kan in het najaar van 2013 al gestart worden met een (pilot)groep mbo-studenten. 

De aardbevingen, veroorzaakt door de aardgaswinning uit het Groningen-gasveld, kunnen schade aan woningen en gebouwen veroorzaken. Het Alfa-college en NAM kijken nu samen hoe het technisch middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hier positief op kan inspelen. Gedacht wordt aan het degelijk repareren  en aan het bevingsbestendig maken van nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Op veel plekken in de wereld zijn na aardbevingen nieuwe bouwtechnieken ontwikkeld. Deze technieken kunnen goed als basis dienen maar moeten wel aangepast worden op de Groningse situatie. Zo kunnen wij 'van de nood een deugd maken', aldus Engel Antonides, voorzitter College van Bestuur Alfa-college.

'NAM steunt dit initiatief volledig en wil graag haar kennis inbrengen om zo doelgericht mogelijk bij te dragen aan het verhogen van de expertise van de bouwsector in de regio.', stelt Barend Botter, adjunct-directeur van NAM.

NAM heeft veel inzicht in door aardbevingen veroorzaakte schade; verder laat NAM onderzoek uitvoeren naar bouwkundig versterken van gebouwen. Deze kennis kan nuttig worden ingezet bij het verhogen van de vakbekwaamheid in de bouwsector.

Het Alfa-college biedt het breedste bouwcluster aan op mbo-niveau in de provincie Groningen. De bevingsschade biedt kansen voor een nieuwe specialisatie binnen de bouwopleidingen, waarbij de 'knowhow' van NAM onontbeerlijk is. 

Provincie:
Tag(s):