dinsdag, 17. december 2013 - 9:32 Update: 03-07-2014 0:46

Een opleiding naar een universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

Foto van bul student | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012.

Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De kortste weg die mogelijk is naar zo’n diploma, de zogenaamde nominale route , kost 15 duizend euro minder. Dit maakt het CBS dinsdag bekend.

Het gaat hier om uitgaven van de overheid, bedrijven en huishoudens aan onderwijsinstellingen, voor bijvoorbeeld les- en collegegelden, salarissen en begeleidingskosten van leerbedrijven.

Vertraging ontstaat vooral in laatste fase

Het grote verschil tussen de meest afgelegde route en de kortste route ontstaat in het wetenschappelijk onderwijs zelf. Tijdens de vooropleidingen is dat verschil nog marginaal. Het studietempo is echter wel omhoog gegaan. Zo rondde een op de vier studenten die in 2009 via het vwo aan een bacheloropleiding op de universiteit begonnen, deze studiefase in drie jaar af. Zeven jaar eerder was dat nog een op de zes. Van de masterstudenten rondde ongeveer een derde deze studiefase af binnen het tijdsbestek dat daar in theorie voor staat.

Categorie:
Tag(s):