vrijdag, 22. februari 2013 - 19:42 Update: 03-07-2014 1:02

Opruimklus mest Rijkevoort verloopt goed

Opruimklus mest Rijkevoort verloopt goed

Rijkevoort - Het schoonmaken van het bedrijfsterrein en de sloot in Rijkevoort naar aanleiding van de geëxplodeerde mestsilo verloopt goed. Dit meldt het Waterschap Aa en Maas vrijdag.

De werkzaamheden hebben wel meer tijd nodig, ook in het weekend wordt daarom doorgewerkt. Waterschap Aa en Maas verwacht medio volgende week goedkeuring te kunnen geven op de oplevering. Op dit moment wordt het laatste deel van het erf schoongemaakt, waardoor vervuild water nog in de afgedamde sloot terechtkomt. Zodra er geen aanvoer meer is van vervuild water, kan het laatste deel van de sloot worden schoongemaakt en worden opgeleverd. Met tijdelijke ophogingen wordt gezorgd dat water niet kan aflopen naar het reeds geschoonde deel. Er is dus geen risico voor verspreiding van de mest naar de Raam. 'De werkzaamheden verlopen goed en gebeuren in goede afstemming', aldus het waterschap.
Provincie: