woensdag, 3. juli 2013 - 14:26 Update: 03-07-2014 0:55

Opstelten:Trajectcontroles over het algemeen correct

Foto van trajectcontrole snelweg | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De handhaving van de maximumsnelheid verloopt met trajectcontrolesystemen over het algemeen correct.

Dat schrijft minister Opstelten woensdag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van een nadere analyse van gecorrigeerde beschikkingen na de recente (media)aandacht voor onterecht opgelegde boetes voor harder rijden dan 90 km/h aan mensen met campers, bestelbusjes en auto’s met een fietsenrek, die door trajectcontrolesystemen zijn aangezien voor auto’s met aanhangers.

'Van structurele fouten in het trajectcontrolesysteem is geen sprake en aan verdere verbetering van het systeem bij voortduring wordt gewerkt', aldus Opstelten.

Zo worden maatregelen genomen om fouten aan de voorkant verder te voorkomen, zoals vervroegd onderhoud aan de trajectcontrolesystemen, aanpassingen in de software van de systemen, frequenter overleg tussen OM en leveranciers om vroegtijdiger fouten op te sporen en te repareren en optimalisering van de lengtemeting om voertuigen beter – zo nodig handmatig - te beoordelen.

'Met deze maatregelen ben ik van oordeel dat mogelijke fouten tot het minimum worden gereduceerd. Want laat er geen misverstand over bestaan dat ik het zeer onwenselijk vind als weggebruikers onterecht boetes krijgen opgelegd', aldus Opstelten. 

0,006% onterechte boete
|In de onderzochte periode van januari 2012 tot juni 2013 hing de onterechte boete in 155 gevallen samen met de lengtemeting, waardoor trajectcontroles campers, bestelbusjes en auto’s met een fietsenrek aanzagen voor auto’s met een aanhanger. Dit komt neer op 0,006% van het totaal aantal geconstateerde snelheidsovertredingen in deze periode.

Geen waarschuwing op beschikking
Gezien het kleine aantal foutieve boetes is er geen aanleiding om een waarschuwing hierover op te nemen op alle circa 10 miljoen beschikkingen die op jaarbasis worden verstuurd voor verkeersovertredingen. Op elke beschikking is immers al informatie opgenomen hoe men dient te handelen als men meent dat een boete onterecht is. Wel zal minister Opstelten met het OM overleggen hoe in de toekomst weggebruikers blijvend kunnen worden geïnformeerd over fouten indien deze zich mochten voordoen.