maandag, 7. januari 2013 - 9:06 Update: 03-07-2014 1:04

Oud-officier noemt inzet bij Project X in Haren amateuristisch

Oud-officier noemt inzet bij Project X in Haren  amateuristisch

Oud-officier van justitie en inwoner van Haren Henk Marquats Scholtz heeft in het Dagblad van het Noorden geen goed woord over het opereren van de drie hoek (burgemeester, korpschef en hoofd-officier van justitie) tijdens project X in Haren.

De inwoner van Haren heeft daarom ook een klacht ingediend en in een brief stelt Marquats Scholtz dat er sprake is van plichtsverzuim en zeer laakbare nalatigheid in het uitoefenen van hun ambt. De oud-officier verbaasd zich tevens over het amateuristische inzet. 'Waarom geen 200 tot 400 ME'ers, waterkanon en traangas'. Tevens snapt hij niet dat de toegangswegen tot Haren niet waren afgesloten en treinen maar mensen bleven aanvoeren.
Provincie: