maandag, 3. juni 2013 - 14:10 Update: 03-07-2014 0:57

Overbruggings-uitkering AOW geregeld

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De overbruggingsuitkering voor de AOW is geregeld. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maandag.

De regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of vergelijkbare regeling) op 1 januari 2013 die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben.

Conform het Sociaal Akkoord is de regeling toegankelijk voor mensen met een inkomen tot 200% van het wettelijk bruto minimumloon (en 300% voor paren). De regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Categorie: