zaterdag, 1. juni 2013 - 16:26 Update: 03-07-2014 0:57

Overbruggingsuitkering om AOW-gat lagere inkomens te dichten

Foto van geld | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

Het kabinet wil het AOW-gat voor de lagere inkomens alsnog dichten.

Het gaat dan vooral om mensen die door de verhoging van de aow-leeftijd tijdelijk zonder inkomen komen te zitten. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jette Klijnsma, heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat deze mensen een overbruggingsuitkering krijgen. De regeling is bedoeld voor gepensioneerden die een laag inkomen hadden en weinig spaargeld hebben. Dit schrijven verschillende media zaterdag.

Het kabinet maakte eerder dit jaar al afspraken met bonden en werkgevers.  Klijnsma zei toen dat het zou gaan om ouderen met een inkomen van waarschijnlijk maximaal 150 procent van het minimumloon. Dat wordt nu definitief vastgesteld op maximaal 200 procent voor een alleenstaande en 300 procent voor iemand met een partner.

Mensen die nu al met vut of pre-pensioen zijn hadden erop gerekend dat zij vanaf hun 65ste verjaardag AOW zouden ontvangen. Veel van hun regelingen lopen dan ook op hun verjaardag af. Door de verhoging van de AOW-leeftijd missen zij een of meerdere maanden een groot deel van hun inkomen. Dit jaar ging de leeftijd al met een maand omhoog naar 65 jaar en één maand. De komende jaren stijgt het naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Spaargeld

Wie in aanmerking wil komen voor de regeling mag als alleenstaande niet meer dan 21.000 euro spaargeld hebben, samenwonenden niet meer dan 42.000.De overbrugging zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar ingaan en de regeling loopt tot 2019. In totaal kost de regeling 400 miljoen euro.