vrijdag, 1. maart 2013 - 14:13 Update: 03-07-2014 1:02

OVV:Libisch onderzoeksrapport vliegramp Tripoli zorgvuldig

OVV:Libisch onderzoeksrapport  vliegramp Tripoli zorgvuldig

Den Haag - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is van oordeel dat het onderzoek door het Libische onderzoeksteam naar de vliegramp op 12 mei 2010 in Tripoli zorgvuldig is uitgevoerd.

Dat heeft voorzitter Tjibbe Joustra vrijdag gezegd op een bijeenkomst voor de nabestaanden in Utrecht. De Onderzoeksraad deelt de analyse van het Libische onderzoeksteam, zoals die is gebaseerd op de feiten in het rapport. Nederland maakte geen deel uit van het onderzoeksteam, maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft wel het onderzoek namens Nederland als waarnemer gevolgd. Op verzoek van het Libische onderzoeksteam heeft de Onderzoeksraad in november 2012 het conceptrapport van commentaar voorzien. De Libische onderzoekers hebben gehoor gegeven aan het commentaar van de Onderzoeksraad. De Onderzoeksraad heeft onder meer aandacht gevraagd voor de achterliggende omstandigheden van de wijze waarop de bemanning handelde, de mogelijke vermoeidheid van de bemanning en de rol van de luchtvaartmaatschappij. Bij de publicatie van het rapport is bekend geworden dat het vliegtuig is neergestort als gevolg van een te vroeg ingezette daling en de reactie daarop. Helaas is het voor het Libische onderzoeksteam niet mogelijk gebleken een eenduidige verklaring te geven voor het handelen van de bemanning, aangezien de betrokken piloten zijn overleden. Voorzitter Joustra heeft tegenover de nabestaanden de hoop uitgesproken dat het rapport desondanks antwoord geeft op de vele vragen die zijn gerezen na dit zeer ernstige vliegtuigongeluk en dat het rapport er aan bijdraagt dat zij de periode van onzekerheid achter zich kunnen laten.
Provincie: