vrijdag, 29. maart 2013 - 13:13 Update: 03-07-2014 1:00

Paasvuren alleen onder streng toezicht

Paasvuren alleen onder streng toezicht

Holten/Espelo - In de gemeente Holten zijn vergunningen afgegeven voor het bouwen van 6 paasvuren, 5 grotere en 1 kleine.

'Door de geldende code oranje heeft de Brandweer Twente de 6 paasvuren beoordeeld en advies uitgebracht over wel of niet aansteken', meldt de gemeente Holten vrijdag. [b]Voorwaarden[/b] Alle 6 mogen worden aangestoken, maar er zijn voorwaarden. De gemeente volgt hierin het advies van de Brandweer. Voor 1 van de paasvuren, dat van Espelo, gelden extra aanvullende maatregelen. Dit paasvuur ligt bij de heersende en verwachte wind uit noordoost of oostelijke richting, te dicht bij een bosperceel. Voor deze grote houtstapel, in hete Twents ook wel boake genoemd, gelden dan nadere voorwaarden zoals een beperking van het volume tot maximaal 500 m3, een maximale hoogte, continue bewaking van de omgeving en goede blusmiddelen. “Ik begrijp de teleurstelling in Espelo, maar de veiligheid staat voorop” aldus burgemeester Hofland. Of dit paasvuur met deze voorwaarden wordt ontstoken ligt dus bij de organisatie in Espelo. [b]Paasvuurbouwers Espelo[/b] 'De kogel is door de kerk, na met de gemeente te hebben overlegt over een pakket aan voorwaarden hebben wij het voor elkaar gekregen een paasvuur neer te zetten waar beide partijen zich in kunnen vinden. Op een 50 meter afstand van het mega-paasvuur wordt er nu met man en macht gewerkt aan een 2e ''afgeslankte'' versie van het paasvuur', reageert de organisatie. De paasvuren Beusenberg en Holterbroek mogen niet ontstoken worden bij een westenwind, maar de verwachting is dat de wind noordoost/oost zal zijn. Voor de overige paasvuren gelden geen extra voorwaarden. Onder gelijkblijvende weersomstandigheden worden de paasvuren op 1e Paasdag onder de geldende voorschriften aangestoken.

Provincie: