dinsdag, 12. maart 2013 - 15:33 Update: 03-07-2014 1:01

Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervalt

Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervalt

Den Haag - Mensen met ADHD hoeven zich niet langer standaard te laten herkeuren voor hun rijbewijs. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt een advies daartoe over van de Gezondheidsraad. Dit besluit past in de ambitie van de minister om het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs sterk te vereenvoudigen.

Minister Schultz: 'Mijn streven is dat we een snel, transparant en duidelijk systeem hebben van medische keuringen bij het rijbewijs, waarbij we de burger niet onnodig belasten en geen strengere eisen stellen dan nodig is voor de verkeersveiligheid. Het vervallen van de herkeuring betekent voor mensen met ADHD dat het verlengen van een rijbewijs minder ingewikkeld wordt en minder geld kost.' Uit het advies van de Gezondheidsraad blijkt dat herkeuring niet standaard nodig is voor automobilisten met ADHD. Volgens de Gezondheidsraad zijn uit onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de aandoening in de loop der jaren in ernst toeneemt. Ook vermindert rijervaring het risico op ongelukken. De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na drie of vijf jaar een herkeuring uit te voeren.
Provincie: