maandag, 4. februari 2013 - 11:36 Update: 03-07-2014 1:03

Plasterk bespreekt fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Plasterk bespreekt fusie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Foto: Archief FBF.nl

Vandaag is minister Plasterk (Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) in Haarlem begonnen met een reeks bijeenkomsten voor bestuurders, politici, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over het kabinetsplan voor een bestuurlijke fusie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.

Plasterk spreekt met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, in de middag spreekt hij met Provinciale Staten. De komende periode treedt minister Plasterk in overleg met de drie provincies. Vervolgens vinden er bijeenkomsten plaats met de betrokken gemeenten, buurprovincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Ook komen er bijeenkomsten voor overleg met de inwoners van de drie provincies. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de ‘open overlegfase’, waarin de minister met alle direct en indirect betrokken partijen de motieven en voorwaarden rond de voorgenomen samenvoeging bespreekt.
Provincie: