vrijdag, 21. juni 2013 - 16:44 Update: 03-07-2014 0:56

Plasterk: PRISM niet door geheime diensten gebruikt

Foto van webcam internet computer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De twee Nederlandse geheime diensten gebruiken het computerprogramma PRISM niet. Dit heeft minister Plasterk vrijdag laten weten.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) kunnen niet 'zomaar' in gegevens van burgers, bedrijven en andere organisaties rondkijken. De AIVD en MIVD hebben geen onbelemmerde toegang tot het internetverkeer en het mobiele telefoonverkeer, ook niet via buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De AIVD en de MIVD kunnen alleen met toestemming vooraf bijzondere bevoegdheden inzetten om de inhoud van internetverkeer of telefoonverkeer te onderzoeken. Dat kan alleen als dat noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid. Inzet moet proportioneel zijn. Ook moet duidelijk zijn dat informatie niet op een andere manier kan worden verkregen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit mede namens minister Hennis van Defensie en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. 

Internationale samenwerking
In het kader van de samenwerking met buitenlandse partners kunnen de AIVD en de MIVD gegevens uitwisselen. Internationale samenwerking met buitenlandse collegadiensten dient binnen het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) te blijven. 

 

 

Categorie: