dinsdag, 26. februari 2013 - 8:14 Update: 03-07-2014 1:02

Plofkip verdwijnt eerder uit de supermarkt

Plofkip verdwijnt eerder uit de supermarkt

Den Haag - De plofkip verdwijnt de komende jaren mogelijk versneld uit de Nederlandse supermarkten.

Er was afgesproken dat er uiterlijk in 2020 geen plofkip meer zou worden verkocht, maar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zegt nu dat "zoveel eerder als mogelijk" al een andere kip in de schappen ligt. [b]Dierenwelzijn[/b] Er is gezocht naar een balans tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid: mens, dier en milieu. Zo krijgt de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit het oog te verliezen. De criteria zijn gezamenlijk opgesteld om het dierenwelzijn en de leefomstandigheden voor alle kip die verkocht wordt in de Nederlandse supermarkten te verbeteren. [b]Nieuw kippenras[/b] Een belangrijke verandering voor de Nederlandse supermarkten is de inzet van een nieuw, trager groeiend, kippenras voor het basisassortiment kip. Hierdoor wordt de verbetering van het dierenwelzijn bij de oorsprong aangepakt, bij de kip zelf. Een trager groeiend ras is robuuster en daardoor minder gevoelig voor ziekte. Vanaf 2013 bereidt de sector de omschakeling op een trager groeiend ras voor. Het kost eenvoudigweg tijd om de keten zo aan te passen dat uiterlijk in 2020 al het kippenvlees dat in de Nederlandse supermarkten wordt verkocht afkomstig is van dit trager groeiende ras. Vóór de invoering van de trager groeiende kip wordt een aantal andere veranderingen al doorgevoerd. In 2015 moet het aantal kippen per vierkante meter met 10 procent zijn verlaagd. Er moet extra afleidingsmateriaal (stro, graan) in de stallen zijn aangebracht én er gelden uiterst strikte eisen voor het gebruik van antibiotica. Om de milieudruk zo laag mogelijk te houden worden de gemaakte afspraken nader uitgewerkt. Marc Jansen, directeur van het CBL: “Ik ben er trots op dat we een grote stap hebben gezet om het gangbare assortiment kippenvlees te verduurzamen. Hiermee geven we de kip een diervriendelijker leven, zonder het milieu en de mens uit te sluiten.”
Provincie: