maandag, 1. april 2013 - 13:15 Update: 03-07-2014 1:00

Ploumen:Extra geld voor Syrische vluchtelingen

Ploumen:Extra geld voor Syrische vluchtelingen

Libanon/Den Haag - Tijdens haar bezoek aan de vluchtelingenkampen in Libanon heeft minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking extra geld toegezegd voor de opvang van vluchtelingen aan de regio.

Hoe hoog dit bedrag gaat worden zal de minister tijdens de Giro 555 actie maandagavond bekend maken. 'Op dit moment zijn meer dan 1,2 miljoen Syriers voor het geweld naar de omliggende landen gevlucht. De situatie was al buitengewoon schrijnend en dreigt nog veel erger te worden. Met een snel groeiend aantal vluchtelingen, te kleine opvangkampen en een tekort aan voedsel, water en medicijnen dreigt een humanitaire ramp', aldus de minister. 'De situatie wordt nog veel erger. Hier in Libanon, aan de grens met Syrie, komen elke week duizenden vluchtelingen bij, driekwart zijn vrouwen en kinderen, zonder dat er opvangmogelijkheden zijn. Als Nederland kunnen we niet aan de zijlijn blijven staan. Ik trek voor de opvang van de vluchtelingen in de regio dan ook graag extra geld uit.' Tijdens haar bezoek aan verschillende opvangkampen wordt Ploumen vergezeld door vertegenwoordigers van Unicef, een van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) die vorige week giro 555 openstelden. Vanuit Libanon roept de minister Nederlanders op 'hun hart te laten spreken' en bij te dragen aan de actie van de SHO. 'Het dieptepunt van deze tragedie is nog niet in zicht. Extra hulp is nu nodig om een grotere ramp te voorkomen', aldus de minister. 'Door het geweld in Syrië vindt er een enorme gedwongen volksverhuizing plaats. Op dit moment zijn er ongeveer 400.000 Syrische vluchtelingen in Libanon en elke dag komen er duizenden bij', aldus Ploumen. 'Er is een groot tekort aan water, voedsel, medische voorzieningen en opvangmogelijkheden.' Tijdens haar bezoek aan verschillende opvangkampen wordt Ploumen vergezeld door vertegenwoordigers van Unicef, een van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) die vorige week giro 555 openstelden. Vanuit Libanon roept zij Nederlanders op 'hun hart te laten spreken' en bij te dragen aan de actie van de SHO. 'Het dieptepunt van deze tragedie is nog niet in zicht. Extra hulp is nu nodig om een grotere ramp te voorkomen', aldus de minister.
Provincie: