woensdag, 10. juli 2013 - 9:55 Update: 03-07-2014 0:55

Politie en GGZ Friesland tekenen convenant

Archief FBF
Foto: Archief FBF
Leeuwarden

Op maandag 8 juli zetten de politie en GGZ Friesland hun goede samenwerking voort. Sylvia te Wierik, districtschef bij de politie, en Adriaan Jansen, bestuursvoorzitter bij GGZ Friesland, zetten hun handtekening onder een convenant. In het convenant wordt in concrete en praktische taal de samenwerking beschreven vanuit beider verantwoordelijkheden.

De politie handhaaft de openbare orde, begrenst wettelijk overlast en gevaar en stelt situaties veilig; GGZ Friesland doet een snelle beoordeling bij een vermoeden van psychiatrische problemen, het op indicatie bieden van het juiste zorgaanbod en het adviseren van betrokkenen.

Wanneer een verward persoon in de buurt bijvoorbeeld zorgt voor overlast, is de politie ter plaatse om de openbare orde te bewaken, terwijl GGZ Friesland zorg draagt voor een inschatting van de ernst van de psychische klachten. Gezamenlijk wordt de juiste aanpak bepaald. Ook is beschreven hoe beide partijen samenwerken in de wijk, bij een onveilige situatie in de kliniek van GGZ Friesland of wanneer een patiënt vermist is.

Cijfers onderstrepen het belang van de samenwerking. Bij 1 op de 7 meldingen, die bij de politie binnenkomen, is sprake van mogelijke psychische problemen. De vraag of zorg of een justitieel kader bij dit individu beter past, wordt dus regelmatig gesteld.

Provincie:
Tag(s):