donderdag, 17. januari 2013 - 13:19 Update: 03-07-2014 1:04

Politiebonden en minister hervatten overleg

Politiebonden en minister hervatten overleg

Minister Opstelten en de politievakbonden hebben vandaag afgesproken het formele overleg te hervatten. Beide partijen hebben stappen gezet en toezeggingen gedaan om nader tot elkaar te komen.

Daarmee is de weg vrijgemaakt om het formele overleg per direct te hervatten. Het overleg moet zorgen voor een verder herstel van vertrouwen. In het overleg willen de partijen op zo’n kort mogelijke termijn afspraken maken over de resterende punten uit de CAO 2012-2014 die nog nadere uitwerking behoeven en mogelijke aanpassingen van het landelijk sociaal statuut.
Provincie: