maandag, 25. februari 2013 - 10:38 Update: 03-07-2014 1:02

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt licht

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt licht

- De productie van hernieuwbare elektriciteit was 12,2 miljard kWh in 2012. Dat komt overeen met ruim 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en was iets meer dan in 2011. De elektriciteitsproductie uit wind nam toe, de productie uit biomassa bleef gelijk.

[b]Meer windenergie[/b] De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2012 met 4 procent toe door uitbreiding van de capaciteit. De capaciteit van de Nederlandse windmolens steeg met ruim 100 megawatt tot 2 431 megawatt. In 2012 komt 40 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie. [b]Meeste hernieuwbare elektriciteit uit biomassa[/b] Bijna 60 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit komt uit biomassa. Het gaat daarbij om het verbranden van organisch afval in afvalverbrandingsinstallaties, het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales, de productie van elektriciteit uit biogas en overige biomassaverbranding.
Categorie: