dinsdag, 22. januari 2013 - 17:21 Update: 03-07-2014 1:04

Provincie stelt plannen Blauwestad bij

De ontwikkelingen op de landelijke woningmarkt leiden ertoe dat de provincie Groningen de plannen voor de woningbouw in Blauwestad moet bijstellen. De grondprijs daalt met gemiddeld 20 procent en er worden 230 kavels minder uitgegeven.

De provincie blijft vasthouden aan duurdere woningen. De uitbreiding van voorzieningen in het Havenkwartier gaat door. De komende jaren ligt de nadruk op recreatie en toerisme. Om Blauwestad aantrekkelijk te houden voor nieuwe bewoners is aanpassing aan de marktontwikkeling noodzakelijk. Daarom worden de grondprijzen met 20 procent verlaagd. Omdat nog steeds weinig woningen verkocht worden, kiest de provincie voor een lager tempo en uiteindelijk minder woningen. In 2010 gingen we nog uit van 1.480 woningen. Nu brengen we dat aantal terug naar 1.247, te bouwen tot 2051. Deze aanpassingen kosten de provincie tussen 25,3 en 29 miljoen euro. Twee jaar geleden werd al besloten meer tijd te nemen en werd het aantal woningen verlaagd. Sindsdien zijn negen kavels verkocht, precies zoals de verwachting was. In totaal zijn 194 kavels verkocht.
Provincie: