maandag, 28. januari 2013 - 8:48 Update: 03-07-2014 1:05

PvdA wil zwaardere eisen stellen aan toekomstige leraren

PvdA wil zwaardere eisen stellen aan toekomstige leraren
Foto: Archief FBF.nl

PvdA-Tweede Kamerlid Mohamed Mohandis vindt dat wie leraar wil worden bij zijn eindexamen op de middelbare school geen onvoldoende mag hebben voor wiskunde of Nederlands. Dat heeft hij tegenover Nu.nl gezegd.

De kwaliteit van docenten moet verbeteren en dat kan volgens Mohandis als er hogere eisen gesteld worden aan studenten die leraar willen worden. Mohandis tegen Nu.nl: 'Nu is het in theorie mogelijk dat een student met een 4 voor Nederlands aan de lerarenopleiding begint. Ik vind dat een onwenselijke situatie.' Nu wordt alleen bij de opleiding voor docenten in het basisonderwijs (pabo) gekeken of het niveau van de student toereikend is om les te kunnen geven. Mohandis wil dat alle lerarenopleidingen verplicht worden om bij aankomend studenten toelatingstoetsen af te nemen om hen te kunnen selecteren op benodigde kennis. En voor zowel pabo's als andere lerarenopleidingen moet de regel gaan gelden dat de studenten geen onvoldoende mogen hebben voor primaire vakken als wiskunde en Nederlands. Volgens Mohandis moeten schoolinspecties ook kijken hoeveel onbevoegde docenten er op een school actief zijn. "Als een school zwak is moet je ook kijken naar het niveau van de leraren. Ik kom soms leraren tegen waarbij ik denk: hoe kan jij hier lesgeven?" De onderwijsraad, het advies van de overheid voor onderwijs, wil dat onbevoegde leraren zich verplicht bijscholen, anders raken zij hun lesbevoegdheid kwijt. Mohandis wil dat er ook een register komt waarin docenten verplicht hun bevoegdheden moeten registreren. "Het beroep van leraar is niet zomaar iets, het vormt de toekomstige generatie. Ik vind daarom dat we die hoge eisen mogen stellen", aldus Mohandis.
Provincie: