vrijdag, 22. februari 2013 - 9:44 Update: 03-07-2014 1:02

PvdD: vraagtekens bij gasboringen in Haastrecht

PvdD: vraagtekens bij gasboringen in Haastrecht
Foto: Archief FBF.nl

Haastrecht - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet vraagtekens bij de mogelijke gasboringen in Haastrecht, gemeente Vlist. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten wat de betrokkenheid van de provincie bij die boringen is en wat de eventuele gevolgen daarvan zijn.

De beoogde boorlocatie in Haastrecht heeft een omvang van ongeveer een voetbalveld. Het gasveld in Groningen, waar boringen regelmatig aardschokken veroorzaken, is 5000 maal groter dan die in Haastrecht. De gemeente heeft na de aanvraag nog zes maanden de tijd om toestemming te geven voor de gasboringen. Het Rijk heeft de vergunning al verleend voor een proefboring. De gemeente Vlist zegt bereid te zijn een boorvergunning af te geven. Deze gang van zaken is voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De partij wil weten wat zij vinden van de gasboringen in Haastrecht en wat de betrokkenheid van de provincie is bij eventuele gasboringen daar. Ook vraagt de partij aan het provinciebestuur om aan te geven wat de gevolgen zijn van dergelijke boringen voor de inwoners en dieren van Zuid-Holland, de bodem, de veiligheid van de infrastructuur in de omgeving, de kwaliteit van het grondwater en het milieu in de omgeving van Haastrecht.
Provincie: