woensdag, 12. juni 2013 - 10:44 Update: 03-07-2014 0:56

Rabobank voorziet 1% krimp voor Nederland

Rabobank voorziet 1% krimp voor Nederland
Rabobank voorziet 1% krimp voor Nederland
Utrecht

De Nederlandse economie bleef in het eerste kwartaal in recessie en de economische activiteit nam in het tweede kwartaal waarschijnlijk nog verder af. Daarmee blijft de economische ontwikkeling achter. Dat blijkt uit het nieuwste Economisch Kwartaalbericht van de Robobank.

'We voorzien voor 2013 een krimp van het BBP volume met 1% en voor 2014 stagnatie. Dit heeft vooral te maken met de zeer zwakke binnenlandse bestedingen. De extra bezuinigingen om het begrotingssaldo weer in lijn met de Europese richtlijnen te brengen, gijzelen daarmee de Nederlandse groei.'

Het Nederlandse BBP-volume kromp in het eerste kwartaal met 0,1% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. De recessie waarin de economie zich bevindt –de derde recessie sinds 2008- duurt dus vooralsnog voort. De omvang van de krimp viel mee doordat de particuliere consumptie met 0,4% kwartaal-op-kwartaal toenam. Die groei was het gevolg van een sterke groei van het gasverbruik doordat het winterse weer lang aanhield. De overige binnenlandse bestedingen daalden fors. De investeringen krompen over de gehele linie flink en trokken 1%-punt van de BBP-groei af. De negatieve groeibijdrage van de voorraadvorming was 0,5%- punt. De overheidsconsumptie daalde met 0,8% op kwartaalbasis. Een lichtpuntje was het uitvoervolume, dat met 1% toenam.

'Exportgroei blijft beperkt'
De exportgroei blijft volgens de beraming van de bank dit en volgend jaar een bron van economische groei. Door de krimp van de werkgelegenheid en een niet evenredige daling van de productie en de lage loongroei nemen de arbeidskosten per eenheid product in tegenstelling tot vorig jaar naar verwachting niet verder toe. De verwachte waardestijging van de euro blijft dit en volgend jaar bovendien beperkt. Daardoor zal de prijs-concurrentiepositie redelijk op peil blijven. Vooral het gebrek aan volumegroei van de import van onze handelspartners houdt een meer uitbundige groei van de Nederlandse export tegen.

Hoewel de bank voor 2013 een iets sterkere groei van het wereldhandelsvolume verwachten dan in 2012, groeit de omvang van de exportmarkt voor Nederland door de economische problemen in het eurogebied (zie Eurozone elders in dit Kwartaalbericht) juist iets minder hard dan vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht men economische groei in het eurogebied en hogere groei in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende economieën. Na een toename van 3,3% in 2012 verwachten wij voor 2013 en 2014 een groei van het exportvolume met respectievelijk 2½ en 3½%.
 

Categorie:
Tag(s):