woensdag, 18. september 2013 - 18:46 Update: 03-07-2014 0:52

Reactie Van Rijn op onderbreken overleg met VNG

Foto van thuiszorg bejaarde | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Staatssecretaris van Rijn heeft woensdag een schriftelijke reactie naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het onderbreken van het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

'In de brief over het zorgakkoord heb ik aan de Kamer geschreven dat ik zou uitzoeken hoe de functie thuisverpleging vorm te geven. Dat ben ik nu aan het doen. En ik blijf in gesprek met alle partijen hoe we de zorg voor mensen die thuis wonen het beste kunnen organiseren. Een van de vragen daarbij is wie welk deel van die zorg regelt. Het gaat er niet om wie wat betaalt, maar om goede zorg. Ik snap dat de VNG snel duidelijkheid wil. Dat wil ik ook. Daarom stuur ik binnenkort een brief naar de Kamer', aldus van Rijn.

De VNG reageerde woensdag door het overleg met het kabinet over de decentralisatie van zorg op te schorten.

'Tijdens een overleg met staatssecretaris Van Rijn over de voortgang van de decentralisatie van taken op het gebied van de zorg, is de VNG tot de conclusie gekomen dat het op dit moment niet zinvol is om verder te praten. De VNG vraagt het kabinet eerst duidelijkheid te geven rond de plannen op het gebied van de AWBZ-functie persoonlijke verzorging', meldt de VNG.

Vorige week leek door diverse berichten in de media dat het kabinet van plan is deze taken niet naar gemeenten over te hevelen, maar naar zorgverzekeraars.

Gemeenten bereiden zich momenteel volop voor op de nieuwe taken die zij volgens het regeerakkoord vanaf 2015 krijgen, inclusief de persoonlijke verzorging. Gemeenten stellen sociale wijkteams samen die breed kijken naar de ondersteuningsvragen van mensen. Veel cliënten hebben namelijk niet alleen behoefte aan persoonlijke verzorging of alleen aan huishoudelijke hulp, maar vaak juist aan een combinatie van meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

'Gemeenten willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de plannen van het kabinet. Tot die tijd zal de VNG het bestuurlijk overleg in ieder geval niet hervatten', aldus de VNG.